Division One H

SN Club State
1. ZABGAI FC BAUCHI
2. YANKARI BABES FC BAUCHI
3. YOBE D. STARS FC YOBE
4. FLASH FLAMINGOS FC GOMBE
5. DOMA UTD FC GOMBE